Ohlášky

14.neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 4. července 2021

 
  • Jelikož P. Robert bude sloužit již na plný úvazek v Nýřanech, prosíme, abyste chodili ke svátosti smíření včas, neboť zpovídat bude pouze jeden kněz.
  • Děkuji za příspěvky na pomoc obcím zasažených tornádem.
  • U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a starých lidí bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Pro získání odpustků stačí strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu a duchovně se zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii. Vice na www.cirkev.cz
  • Přejeme pěkné prázdniny.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.