Ohlášky

13.neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 27. června 2021

   
  • Tento týden oslavíme první pátek a sobotu v měsíci.
  • V sobotu 3. července bude v 15.30 poutní mše sv. ke sv. Prokopovi ve Štěnovicích a v 17.00 v Útušicích.
  • Během letních prázdnin nebudou pravidelné aktivity: výuka náboženství, setkání seniorů, modlitební společenství.
  • Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na pomoc lidem zasaženým čtvrtečním tornádem. Více informací najdete na plakátku na nástěnce. V našem kostele na tento účel můžete přispět do označené kasičky.
  • Příští neděle bude sbírka na Thámovu.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.