Ohlášky

10.neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 6. června 2021

 
  • Ve středu 9. června bude mít v našem kostele ve 13.00 pohřeb P. Petr Mecl. R.I.P.
  • Tento školní rok se připravují čtyři děti z naší farnosti na 1. sv. přijímání. Z důvodu vyhlášených nouzových stavů, kdy nebylo možno se scházet, se slavnost 1. svatého přijímání uskuteční na podzim. Prosíme vás o modlitbu za děti, kterých se to týká a za jejich rodiče.
  • O slavnosti Ježíše Krista Krále 22. listopadu 2020 Svatý otec František předložil myšlenku slavit Světový den mládeže v místních církvích a oznámil, že počínaje rokem 2021 se toto slavení, které tradičně probíhalo na Květnou neděli, bude konat v neděli, na niž připadne slavnost Ježíše Krista Krále.
  • Sbírka minulé neděle činila 14957Kč. Děkujeme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.