Ohlášky

Seslání Ducha Svatého

Ohlášky a jiná sdělení - 23. května 2021

 
  • Od 20. do 29. května od 18.00 se konají u Plzeňské madony krátké pobožnosti, které jsou svěřeny plzeňským farnostem. Za naši farnost povede pobožnost schola U Redemptoristů ve středu 26. května, spojme se s nimi duchovně.
  • V pátek 28. května se uskuteční Noc kostelů: v našem kostele bude jako obvykle v 17.20 májová pobožnost, v 18.00 mše sv. a poté až do 23.00 bude probíhat program, který si můžete přečíst na vývěskách. Srdečně vás zveme, zvláště na vystoupení dětí, které váš zájem potěší.
  • Na slavnost Nejsvětější Trojice, kterou oslavíme příští neděli, bude v 15.30 mše sv. ve Štěnovicích.
  • Naše farnost bude pořádat letní tábor pro děti; máte-li zájem, je možné se přihlásit – více na plakátku na vývěsce.
  • 2. června se otevře veřejnosti katedrála sv. Bartoloměje. Do 6. června nabízí program, který najdete na vývěsce. Celý červen bude na plzeňském náměstí Republiky instalována výstava s názvem Srdce města, srdce diecéze, mapující historii i současnost katedrály.
  • 5. června se koná v katerdále Diecézní pouť – za každou farnost se zúčastní tří zástupci.
  • 8. června P. Robert OSPPE  oslaví 25. výročí kněžského svěcení. Toto výročí si připomene  v neděli 30. května při mši sv. v 9.00 a v 16.00. A pak další neděli v 11.00 a 18.00.
  • Dnešní sbírka je na diecézi.
  • Sbírka minulé neděle činila 17078Kč a omlouváme se za překlep v minulém Borském farníku: sbírka z první neděle činila 12354Kč.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.