Ohlášky

Nejsvětější Trojice

Ohlášky a jiná sdělení - 30. května 2021

 
  • Ve  středu 2. června v 18.00 můžete sledovat v přímém přenosu na TV NOE slavnostní otevření katedrály. V sobotu ve 13.30 se můžete v katedrále zúčastnit přes youtube kanál na stránkách biskupství mše sv. s biskupem Václavem Malým a v 17.00 koncertu tří varhaníků na zrekonstruovaných varhanách.
  • Ve čtvrtek na slavnost Těla a Krve Páně bude po mši sv. adorace.
  • Tento týden oslavíme první pátek a sobotu v měsíci.
  • V sobotu 5. června je v 17.00 mše sv. ve Štěnovicích.   
  • Děkujeme všem zúčastněným za pomoc při Noci kostelů.
  • Sbírka minulé neděle na diecézi činila 13352Kč. Děkujeme.
  • Příští neděli bude sbírka na Thámovu.
  • V úterý 1. června v 16.00 bude mít v našem kostele pohřeb pan Václav Čubr.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.