Ohlášky

6. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 9. května 2021

 
  • Dnešní sbírka je na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Přede mší sv. se během tohoto měsíce modlíme májovou pobožnost.
  • V sobotu 15. května v 15.30 je mše sv. ve Štěnovicích.
  • V neděli 16. května zveme na pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Hostem bude mons. Aleš Opatrný, který bude sloužit mši sv. v 9.00 a v 11.00. Letos slavíme 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého.
  • Výstava „Nad slunce krásnější“ je opět otevřena až do 6. června ve výstavní síni Masných krámů. Součastí je i originál Plzeňské madony. Více na stránkách biskupství.
  • Od 13. do 19. června proběhne formou týdenních exercicií seminář Život v duchu podle P. Sieverse, který povede P. Bogdan Stępień. Informace a přihlášku najdete na našich webových stránkách.
  • Sbírka minulé neděle na Thámovu činila 16529Kč. Děkujeme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.