Ohlášky

Křest Páně

Ohlášky a jiná sdělení - 10. ledna 2021

 
  • Dnes končí doba vánoční, zítra začíná liturgické mezidobí.
  • Tento týden slavíme významné dny v řádu paulínů. Kvůli omezení se nebudou zpívat přede mší sv., jako obvykle, hymny o sv. Pavlovi.
  • Příští neděli použijeme při bohoslužbě texty ze slavnosti sv. Pavla, Prvního poustevníka.
  • Od 1. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Přispět do tříkrálové kasičky můžete po mši sv. v sakristii, jinou možností je přispět přímo na účet plzeňské charity, jejíž číslo je na letáčcích vzadu na stolku. Lze přispět i on-line na stránkách: www.trikralovasbirka.cz.
  • Součástí Tříkrálové sbírky je už tradičně Tříkrálový koncert, který bude v přímém přenosu vysílat dnes 10. ledna od 18.00 ČT 1.
  • Ode dneška začíná Alianční týden modliteb. I když se nekonají presenční setkání, všechna čtení, náměty a kázání připravené plzeňskou ekumenou najdete v průběhu týdne na webových stránkách Aliančního týdne 2021.
  • 26. ledna začne Celorepublikový kurz Alfa online (http://www.kurzyalfa.cz/kurzyonline/), který je určen všem zájemcům bez ohledu na věk a bez ohledu na místo bydliště. On-line kurz Alfa chce být příležitostí pro všechny, kteří v této době mají čas a snad i větší důvod hledat odpovědi na otázky po smyslu života, hledat skutečné životní jistoty, naději.
  • Dále se připravuje 23. a 24. dubna Konference kurzů Alfa online. 
  • Zdravíme všechny farníky i účastníky bohoslužeb přes internet.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.