Ohlášky

Svátek Svaté rodiny

Ohlášky a jiná sdělení - 27. prosince 2020

 

  • Od 27. prosince podle usnesení Vlády ČR je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10 % míst k sezení. V naších podmínkách je to 24 osob. Děkuji vám, že toto omezení přijímáte a hlásíte se na bohoslužby.
  • Výjimečně bude ve středu 30. prosince v našem kostele celodenní adorace. Kvůli omezení bude opět v kostele. Začátek po ranní mši svaté a potrvá do 20 hodiny. Udělejme si čas na přebývaní před naším Pánem.
  • Mše sv. na zakončení roku 31. prosince bude v 16.00.  Nakolik máte možnost, sledujte ji přes internet.
  • V pátek na Nový rok budou mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 18.00. Podobně i v neděli 3. ledna.
  • V pátek 1. a v sobotu 2. ledna zveme na mši sv. ve Štěnovicích v 15.30.
  • Slavíme první pátek a první sobotu v měsíci.
  • Sbírka na misie vynesla za naši farnost 14768Kč. Všem dárcům děkujeme.
  • Následující neděli proběhne sbírka na Thámovu.
  • Tříkrálová sbírka potrvá od 1. do 24. ledna. Vzhledem k vyhlášenému 5. stupni PES bude alespoň v začátku probíhat pouze on-line a formou pokladniček v kostele. Do on-line pokladničky, kterou najdete na stánkách www.trikralovasbirka.cz bude možno přispívat až do konce března.
  • Děkuji všem, kteří jste se angažovali v rámci příprav na vánoční svátky, a kteří se i během svátků aktivně podílíte na tom, abychom je důstojně oslavili.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.