Ohlášky

4. neděle adventní

Ohlášky a jiná sdělení - 20. prosince 2020

 
 • Dnes od 15.00 je v našem kostele zpověď pro celou Plzeň. K dispozici bude více zpovědníků. Využijte této příležitosti k bezprostřední přípravě na svátky Narození Páně.
 • Od pátku 18. prosince jsou opět zpřísněna pravidla shromažďování, povolen je takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 20 % míst k sezení.
 • Na bohoslužby je tedy třeba se přihlašovat, nejlépe telefonicky na č. 733 742 220.
 • Rozpis vánočních bohoslužeb je zveřejňován postupně – na nástěnce i na webu.
 • Betlémské světlo bude k dispozici v našem kostele 24. prosince od 9.00 do 12.00. a od 15.00 do 18.00.
 • Celodenní adorace 8.00 – 22.00 bude výjimečně 30. prosince na faře, Thámova 30.
 • Kdo by ze soukromých podnikatelů nebo dalších dobrodinců chtěl ke konci kalendářního roku přispět na potřeby naší farnosti, budeme rádi. Vydáme doklad na odpis z daní. Také ti, kdo přispěli na účet naší farnosti během pandemie a potřebují potvrzení o daru, ať nás informují.
 • V letošním roce Plzeň město odměnilo plaketou a glejtem lidi, kteří pomáhali dobrovolně lidem i v letošním náročném roce. Z naší farnosti Plzeň-Bory jsou to Ing. Václav Liška a Jana Kubáňová. Gratulujeme a děkujeme za Vaši práci a obětavost pro druhé!
 • Moc děkuji za velký předvánoční úklid.
 • Možná jste si všimli, že máme v předsíni nové rohože. Dosavadní čistící zóna byla velmi opotřebovaná a zničená.
 • Na úterní společenství modliby se sejdeme 5. ledna, toto úterý nebude.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.