Ohlášky

3. neděle adventní

Ohlášky a jiná sdělení - 13. prosince 2020

  • U příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve, papež František zasvětil nový církevní rok tomuto světci. Apoštolská penitenciárie vyhlásila podmínky k možnosti získání odpustků v roce sv. Josefa. Více na stránkách cirkev.cz.
  • V sobotu 19. prosince je v 15.30 mše sv. ve Štěnovicích.
  • Podle usnesení Vlády ČR je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30 % míst k sezení. Pokud se situace o stupeň zhorší, povolený počet věřících na mši sv. poklesne na 20 % kapacity kostela.
  • Rozpis vánočních bohoslužeb bude včas vyvěšen na nástěnce. Rozhodnutí o způsobu slavení má přijít od o. biskupa Tomáše v pondělí 14. prosince.
  • O svátcích během Vánoc počítejte předběžně s bohoslužbami jako v neděle. Nadále sloužíme přidanou mši svatou v 7.30, taktéž na Boží Hod Vánoční 25. prosince.
  • Kvůli omezení nebudou skauti rozdávat Betlémské světlo tak, jako v minulých letech. Více informací podáme příští neděli.
  • Děkuji moc za přípravu jesliček na Vánoce. Jsem rád za ochotu ke společnému dílu.
  • Před svátky je dobré pořádně uklidit kostel. Proto Vás prosím o výpomoc s úklidem v sobotu 19. prosince po ranní mši svaté.
  • V  neděli 20. prosince od 15.00 bude v našem kostele zpovídání pro celou Plzeň. K dispozici bude několik kněží. Využijte této příležitosti.
  • Chtěl bych Vám dnes oznámit důležitou změnu, která nastane v naší farnosti od 1.1.2021:      Po jednáních s otcem biskupem Tomášem a generálním vikářem Jakubem přijme otec Robert službu farního vikáře (kaplana) ve farnosti Nýřany, kde bude vypomáhat P. Stanislavu Uhlířovi. Od 1. července 2021 by pak otec Robert převzal vedení farnosti Nýřany jako administrátor. Otec Robert bude bydlet na naší faře a do Nýřan bude dojíždět. Nadále bude vypomáhat v naší farnosti, zejména pro polskou komunitu. Prosíme o Vaše modlitby.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.