Ohlášky

Slavnost Ježíše Krista Krále

Ohlášky a jiná sdělení - 22. listopadu 2020

 
  • 25. listopadu si veřejně připomeneme lidi pronásledované pro víru, tzv. Červenou středou. Od 13.00 hodin se bude konat konference s českými i zahraničními hosty a konkrétními svědky pronásledování. Konferenci lze sledovat na TV Noe nebo na facebooku. Zapojit doma se můžete modlitbou, zapálením svíčky, přečtením tematického textu, obětováním svého aktuálního utrpení – to všechno jsou projevy sounáležitosti s našimi bratry a sestrami, pro které je velké povzbuzení, že na ně svět nezapomíná.
  • V pátek 27. listopadu proběhne celodenní adorace v kostele sv. Jana Nepomuckého od 8.00 do 20.00. Adorace je zkrácena kvůli omezenému pohybu venku do 21.00.
  • V sobotu 28. listopadu můžete na webových stránkách biskupství shlédnout videonahrávku  biskupa Tomáše ke vstupu do adventu.
  • Příští nedělí začíná doba Adventní. Žehnání adventních věnců proběhne v sobotu 28. listopadu v 18:00 s biskupem Tomášem online, u nás v neděli přede mší sv. 
  • Pozvánky na jednotlivé akce během adventu, které pro připravilo Pastorační centrum, najdete na: https://www.bip.cz/adventavanoce2020. Nabídka je bohatá, např: adventní inspirace na jednotlivé dny adventu, adventní půlhodinky, návrhy domácích nedělních bohoslužeb, on-line rekolekce s biskupem Tomášem, nedělní stránka pro děti atd.
  • Letošní odložená sbírka na misie proběhne formou kasičky, která bude v kostele označena nápisem MISIJNÍ SBÍRKA.
  • Příprava na život v manželství se bude od nového roku nabízet jak formou prezenční (pro snoubence z Plzně a okolí), tak souběžně i formou distanční na webu plzeňské diecéze.
  • Ve středu 18. listopadu zemřel v domově pro seniory sv. Jiří P. Pavel Táborský, který po svém vysvěcení v roce 1970 působil jako kaplan tři roky v našem kostele. R.I.P.
  • V kostele tento týden pokračujeme s adorací a službou od 16.00 do 18.00.
  • V neděli se přidává mše sv. v 7.30 do odvolání.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.