Ohlášky

1. neděle adventní - B

Ohlášky a jiná sdělení - 29. listopadu 2020 

 
  • V tomto týdnu slavíme první pátek a první sobotu v měsíci.
  • Jako každou poslední neděli v měsíci můžete přispět do kasičky na Charitu - po mši sv. u východu z kostela.
  • Rádi bychom se podíleli na Mikulášské sbírce potravin pro Potravinovou banku, která, mj. spolupracuje s Charitou. Jsou zde v kostele umístěny krabice s popisem, které potraviny se sbírají. Sbírka bude probíhat celý týden a 5. prosince po ranní mši sv. bude předána do Potravinové banky. Pokud byste chtěli donést potraviny sami přímo na sběrné místo banky, pak v sobotu 5. prosince od 8.00 do 18.00 bude pro dárce otevřený sběrný sklad v ulici Politických vězňů 5. Budeme vděčni za vaše zapojení se do této dobročinné akce.
  • Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. Více k této aktivitě v Prohlášení biskupů, které najdete na nástěnce.  
  • Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 je povoleno, aby se s platností od pondělí 23. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 20 osob. Toto krizové opatření vlády potrvá do 12. prosince 2020. Na neděli 6. prosince se tedy bude na mše sv. ještě zapisovat.
  • Dnes od 15.00 vás zveme přes webové stánky (on-line) biskupství na adventní půlhodinku s manžely Noskovými „Blíží se k nám doba smilování aneb půlhodinka adventní hudby“ a v sobotu 5. prosince od 9.30 do 12.00 na adventní rekolekci s biskupem Tomášem na téma „Umět se těšit“.
  • Na stránkách biskupství najdete dále materiály ke slavení rodinné bohoslužby, návod na výrobu Betléma s dětmi během adventní doby, Adventní kalendář pro ženy aj.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.