Ohlášky

Slavnost Všech svatých

Ohlášky a jiná sdělení - 1. listopadu 2020

 
  • Plnomocné odpustky pro duše v očistci je letos možné získat po celý měsíc listopad. Podmínkou je návštěva hřbitova, pomodlit se tam za zemřelé a splnit tři obvyklé podmínky. Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
  • Tento týden slavíme první pátek a sobotu v měsíci.
  • Bohoslužby jsou i nadále neveřejné.
  • Povzbuzujeme vás, abyste v rodinách konali domácí bohoslužby, návod jak na to najdete na našich webových stránkách - v položce Nastávající akce.
  • Kostel je otevřený k osobní modlitbě po celý den. Od 16.00 - 18.00 probíhá Výstav Nejsvětější svátosti a je přítomen kněz pro ty, kteří chtějí přijmout svátost smíření nebo svátost eucharistie.
  • Náboženství a setkávání všech společenství, která se na faře schází, se tento týden ještě neuskuteční. 
  • Potřebujete-li pomoc, neváhejte se ozvat. Moc Vás všechny zdravíme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.