Ohlášky

30. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 25. října 2020

 
  • Bohoslužby jsou nyní neveřejné, sledovat je můžete v pravidelných časech přes youtube na webových stránkách farnosti.
  • Mše sv., které byly přidány navíc, se tímto ruší. 
  • Kromě sledování bohoslužeb v televizi a přes internet, je-li to alespoň trochu možné, snažte se konat v rodinách domácí bohoslužby. 
  • Kostel je otevřený k osobní modlitbě po celý den.
  • V době 16.00 - 18.00 probíhá Výstav Nejsvětější svátosti a je přítomen kněz pro ty, kteří chtějí přijmout svátost smíření nebo svátost eucharistie. 
  • V pátek 30. října bude celodenní adorace v kostele soukromá od 8.00.
  • V sobotu minulého týdne proběhlo první setkání mladších ministrantů. Nakolik to bude možné, chceme v tom pokračovat. 
  • Náboženství tento týden nebude. 
  • Příští neděli oslavíme Slavnost Všech svatých a začíná dušičkové období. K tomu Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila:

Letos je možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnosti i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. (Celé znění si lze přečíst na: www.cirkev.cz nebo na našich farních webových stránkách.)

  • Potřebujete-li pomoc, neváhejte se ozvat. Moc Vás všechny zdravíme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.