Ohlášky

29. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 18. října 2020

 
  • Aktuální dopis našeho biskupa Tomáše je dostupný na stránkách biskupství i naší farnosti.
  • I v tomto týdnu budou bohoslužby v omezeném počtu 6-ti osob, včetně kněze. Proto je nutné se předem nahlásit, nelze přicházet bez nahlášení. Rádi bychom, aby se na všechny zájemce během týdne dostalo.
  • Mše sv. jsou v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 17.00 a 18.00, ve středu a v sobotu v 9.00 a 18.00. V neděli v 7:30, 9:00, 11:00, 12:00 a 18:00.
  • Adorace, svátost smíření a možnost svatého přijímání je v kostele každý den od 16.00.
  • Následující týden nebudou na faře hodiny náboženství.
  • Sbírka z minulé neděle činila 10462Kč. Děkujeme.
  • Využívejme nabídky bohoslužeb prostřednictvím přímých přenosů televize a rozhlasu. Teprve teď oceňujeme to, že z našeho kostela je stálý přenos a docela funguje.
  • Povzbuzuji k návštěvě Pana Ježíše zde v kostele během adorace nebo i přes celý den. 
     
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.