Ohlášky

27. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 4. října 2020

 
  • Děkujeme všem dárcům za dnešní příspěvky, které jsou určeny na Thámovu.
  • Svatováclavská sbírka minulé neděle na charitu činila 12072Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Ve středu 7. října proběhne od 19.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni mše celebrovaná generálním vikářem P. Jakubem Holíkem k zahájení nového akademického roku.
  • Jelikož podle nových nařízení vlády ČR došlo k omezení počtu věřících na bohoslužbách, bude v neděli 11. a 18. října v našem kostele přidána jedna mše, a to v 7.30.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.