Ohlášky

23. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 6. září 2020

  • Vybízím vás k účasti na diecézní pouti do Teplé příští sobotu. Jelikož farníci dávají přednost jeden druhému a příliš se na tuto pouť nehlásí, chci vás poprosit, abyste neváhali a jeli. Vstupenky můžete dostat dnes v sakristii. Ti, kteří pojedou autobusem od katedrály, dostanou vstupenky v autobuse.
  • Povzbuzuji ještě ke psaní modlitebních úmyslů, které na diecézní pouť poputují. Vzadu kostela jsou tužky, papíry a košík na úmysly. V sobotu budou přineseny na pouti k oltáři.
  • V rámci pouti je nachystaný i program pro mládež a mladé lidi z diecéze (12–29 let). Registrace těchto mladých bude probíhat v klášteře v Teplé v pátek 11. září od 18:00 do 18:45, po večeři začne společný program.
  • Mši svatou z Teplé pro ty, kteří nepojedou, bude vysílat Rádio Proglas od 14.30. 
  • Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do úklidu na Thámově.
  • Jsme srdečně zváni na Plzeňský varhaní festival v kostele Nanebevzetí P. Marie ve františkánské. Koncerty proběhnou 7. září, 21. září a 5. října vždy v 19.00.
  • Ve čtrvtek 10. září v 16.00 bude mše sv. v meditační zahradě.
  • Příští neděli 13. září se uskuteční od 18.00 v kostele sv. Prokopa ve Štěnovicích koncert v rámci 28. slavností Haydnových dnů.  Více najdete na plakátech.
  • V neděli 13. září zve i P. Miroslav Martiš na pouť Slováků do kostela Všech svatých ve Stříbře. Mše svatá bude v 10.30 hodin.
  • Zveme vás na večer chval, který proběhne 15. září od 19.30 v našem kostele. Večery chval se konají každé třetí úterý v měsíci (kromě letních prázdnin).
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.