Ohlášky

22. neděle v mezidobí

 Ohlášky a jiná sdělení - 30. srpna 2020

 
  • V následujícím týdnu oslavíme první pátek a sobotu v měsíci.
  • Příští neděli bude sbírka na Thámovu. Na splácení rekonstrukce nám byl přislíben příspěvek z Renovabis, z čehož máme opravdu radost.
  • V úterý 1. září začne pravidelné večerní modlitební setkání – v 19.00 na Thámově 30.
  • Ve středu 2. září v 10.00 zveme na první poprázdninové setkání dříve narozených, opět už na Thámově 30.
  • V sobotu 5. září mše sv. ve Štěnovicích v 15.30.
  • Od září se budou opět sloužit mše sv. v polštině, v neděle od 12.00.
  • Farnost u katedrály objednala autobus na diecezní pouť do Teplé 12 září. Zájemci se moho hlásit telefonicky u paní Hanky Sladké na číslo 733 741 676. Vbudou rozdávány v autobuse.
  • Vzadu kostela je připravený košík na vaše prosby, které poputují do Teplé. Prosím, využijte tuto možnost předat modlitební úmysly na diecezní setkání. Kromně svých osobních intencí pamatujte také na celou církev, naši diecézii, lidi, kteří mají v rukou moc i na všechny potřebné a trpící.  Jsou tam připraveny tužky a papíry, nejlépe je napsat to hned.
  • Výuka náboženství začne, jak bylo rodičům sděleno emailovou poštou, vzhledem k průběžnému stěhování a zařizování Thámovy, ve třetím zářijovém týdnu. Těšíme se na vás na Thámovce.
  • Zájemce o výpomoc při úklidu na Thámově přivítáme s otevřenou náručí, prosíme, aby se osobně nebo telefonicky hlásili na farní telefonní číslo.  
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.