Ohlášky

20. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 16. srpna 2020

 
  • Dnes v 15:00 vás srdečně zveme na poutní mši svatou do Kyjovské kaple v Plzni - Radčicích. Tato mše se mimořádně koná místo tradiční 2. neděle v měsíci.
  • Srdečně Vás všechny zveme v sobotu 22. 08. 2020 na charitativní open air koncert skupiny Hlasoplet, který se uskuteční na farní zahradě ve Štěnovicích. Výtěžek z koncertu je věnován nadaci Konto Bariéry.
  • V neděli 30. 08. 2020 proběhne tradiční, i když letos trochu pozměněné, procesí ke svaté Barboře. Barokní socha bude letos nesena ze zámecké kaple v Nebílovech ke kapli sv. Barbory V Lipí za zpěvu patřičných textů. Začátek v 15. hod. Mše sv. v kapli sv. Barbory začne v cca 15.30. Jste všichni srdečně zváni. Pro zájemce bude vypraven autobus od kostela na Chodském náměstí s odjezdem ve 14 h. Předpokládaný návrat do Plzně v 17.30 h. Zájemci se hlaste v sakristii. Příspěvek na cestu je dobrovolný.
  • Na nadcházející šk. rok můžete podávat přihlášky na náboženství. Vyplněné přihlášky posílejte na e-mailovou adresu farnosti nebo odevzdejte přímo na staré faře. Přihlášku najdete na webových stránkách biskupství, pár výtisků je u vchodu do kostela na stolcích.
  • Otec Robert vyjadřuje svou vděčnost všem farníkům z Plzně, Štěnovic a ostatním za úžasné oslavy jeho životního jubilea.
  • V příšti ponděli 24. 08. v našem kostele se bude konat Mariánské večeřadlo vedené otcem Jaroslavem Střížem. Program začína modlitbou sv. růžence v 17.30, nasleduje Mše sv. v 18.00 a mariánské večeřadlo.
  • Vybízíme vás k opatrnosti i rozumnému jednání v záležitosti koronaviru.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.