Ohlášky

19. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 9. srpna 2020

  • Ve čtvrtek 13. srpna se bude konat v Meditační zahradě poutní slavnost sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka, světce nám časově velmi blízkého. V 16:00 křížová cesta, od 16:30 mše svatá, v 18:00 multižánrový koncert.
  • Všichni jste srdečně zváni na den otevřených dveří Místa setkávání Thámova 30, a to v sobotu 15. a v neděli 16. srpna od 10 do 13. hod.
  • V reakci na výbuch, který ve středu 4. srpna otřásl libanonským Bejrútem a vyžádal si několik desítek mrtvých a tisíce zraněných, vyhlašuje Charita České Republiky veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým katastrofou. Přispět na pomoc těm, kteří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou nebo o obživu, je možné prostřednictvím bankovního účtu Charity ČR [55660022/0800, variabilní symbol 129].
  • Chceme Vás informovat o možnosti pronájmu části svého bytu studentům v rámci akce „Být spolu – mezigenerační spolubydlení“. Jde v ní o vzájemné obohacení a propojení generací, prostředek proti samotě, a taky o ekonomický přínos. Funguje to už v několika státech. Víc je možné si přečíst na letáčkach u mříže.
  • Vybízíme vás k opatrnosti i rozumnému jednání v záležitosti koronaviru.


 

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.