Ohlášky

17. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 26. července 2020

 
  • V sobotu 1. srpna se budeme modlit po mši svaté loretanské litanie. Tento den bude v 15.30 mše sv. ve Štěnovicích.
  • V místě setkávání Thámova 30, nebo-li na nové faře, jsou stavební a rekonstrukční práce v podstatě hotové. Dodělávají se drobné detaily. Chceme vás pozvat na den otevřených dveří, a to v sobotu 15. a v neděli 16. srpna od 10 do 13. hod. Od září bychom měli fungovat již na nové adrese.
  • I přes vynaložené úsilí se nepodařilo  získat finanční prostředky v podobě grantů nebo darů od oslovených organizací, firem a státních orgánů. Pouze od ÚMO3 máme přislíbeno 25 tis. Kč, proto jsem vám vděčný za každou pomoc. K dnešnímu dni máme dluh 4 mil. Kč.
  • Jako obvykle bude sbírka příští neděle určena na financování rekonstrukce.
  • Blíží se významné životní jubileum P. Roberta Jasiulewicze. Oslava se bude konat 8. srpna ve Štěnovicích. Začátek v 15:30 mší svatou, potom posezení na zahradě. Jste srdečně zváni.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.