Ohlášky

16. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 19. července 2020

 
  •  8. července otec biskup Tomáš posvětil dům při ulici Thámově. Zůčastníl se také naš generální představený P. Arnold Chrapkowski. Rekonstrukce pořad probiha, teprve po posvěceni se začalo s montovaním dveři. Doufame, že přišti neděli budeme moct vyhlasit den otevřených dveři. Fotky z posvěcení jsou na naších strankach nebo na strankách biskupství.
  • V neděli 19. července proběhne v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách tradiční Karmelská pouť. Poutní mše sv. začne ve 14.00. V 16.00 se v kostele bude konat koncert německých hudebníků v rámci česko-bavorského barokního festivalu.
  • Františkánská pouť pro mladé se koná 28. července až 1. srpna. Start: fara v Rakovníku. Cíl: františkánský klášter v Hájku u Prahy .
  • Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let zaměřená na rozlišování povolání se uskuteční 3.–7. srpna v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
  • Jozue – člověk jako my, který dokáže smýšlet podle naděje. Nechme se jím inspirovat… Prožijeme čas věnovaný modlitbě, rozjímání a naslouchání Božímu slovu. 5.–9. srpna v Plzni-Liticích. Duchovní obnovu povede P. Alvaro Grammatica.
  • Exercicie na téma Modlitba v životě křesťana proběhnou 10.–14. srpna v exercičním domě na Svaté Hoře. Provázet bude Mons. Josef Žák.
  • Pravděpodobně jste zijstili, že slovenské zpěvníky jsou již hodně sešlé a chybí v nich stránky. Chcete-li přispět, vzadu v kostele je krabička na nové. Děkujeme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.