Ohlášky

Seslání Ducha Svatého

Ohlášky a jiná sdělení - 31. května 2020

 

  • Sbírka příští neděle bude na Thámovu. Za veškeré příspěvky vám děkujeme, neboť sbírky během pandemie se nekonaly. O to více si vašich darů vážíme.
  • Pátek a sobota jsou první v měsíci.
  • Od pondělí 1. června začnou všechny pozastavené aktivity, viz. Farní Věstník.
  • Ve středu od 10.00 je na faře seniorské setkání. Těšíme se na vás!
  • Mše sv. ve Štěnovicích v 15.30. bude v neděli 7. června na slavnost Nejsvětější Trojice.
  • Začne nová příprava na křest dospělých: zájemci o křest, ale i o 1. sv. přijímání nebo biřmování, se mohou hlásit.
  • Na Noc kostelů přeložené na 12. června bude kostel otevřený od 19.00 do 23.00 k soukromé prohlídce nebo modlitbě. Doprovodný program k Noci kostelů najdete on-line na webových stránkách farnosti, v kostele program nebude.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.