Ohlášky

Nejsvětější Trojice

Ohlášky a jiná sdělení - 7. června 2020

 
  • V rámci slavení Těla a Krve Páně bude ve čtvrtek po mši sv. adorace.
  • Letošní Den Plzeňské Madony spojený s připomínkou výročí vzniku plzeňské diecéze a s poděkováním spolupracujícím organizacím a obcím se díky výjimečné situaci neuskutečnil. Poděkování proběhlo samostatně 31. května a k tomu datu biskup Tomáš ocenil několik osobností z naší diecéze. Oceněn byl za dlouholetou, věrnou, svědomitou,  vytrvalou, spolehlivou, obětavou, pečlivou a neúnavnou službu ministranta, lektora, kantora a akolyty v kostele sv. Jana Nepomuckého v Plzni i náš farník pan Ing. Jaroslav Cuhra.
  • V pátek 12. června v rámci Noci kostelů bude kostel otevřený od 19.00 do 23.00 k soukromé prohlídce nebo modlitbě. Doprovodný program k Noci kostelů najdete on-line na webových stránkách farnosti, v kostele program nebude.
  • Začne nová příprava na křest dospělých: zájemci o křest, ale i o 1. sv. přijímání nebo biřmování, se mohou hlásit.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.