Ohlášky

6.neděle velikonoční

 Ohlášky a jiná sdělení - 17. května 2020

  • Sbírka dnešní neděle, kdy si připomínáme Den modliteb za pronásledované křesťany, je na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
  • V pondělí 18. května oslavíme 100 let od narození sv. Jana Pavla II.
  • V úterý 19. května v 15.00 bude v našem kostele pohřeb paní Anny Karáskové.
  • V pátek 22. května začíná novéna k Duchu svatému. Společně se ji budeme modlit na závěr mše sv.
  • Na Thámově si můžete prohlédnout zatím alespoň novou fasádu.
  • Úklid kostela plánujeme na úterý 26. května po mši sv.
  • Přerušené aktivity ve farnostech začnou v normálním rytmu od 01. června.
  • Na podzim proběhne nový kurz pro lektory a akolyty. Zájemci se mohou hlásit u duchovního správce.
  • Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina, vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité: Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.
 
  • Proč se nyní přijímá na ruku a jak je to správně?

Podávání na ruku se vyžaduje z hygienických důvodů. Prosím nebojte se, že jde o zneuctění. Úctu vzdáváme především svým vnitřním postojem. S neúctou mohu přijmout Pána Ježíše jak do úst, tak na ruku. Dejme si záležet na připravenosti naší duše a postoji opravdové lásky ke Kristu přítomnému v Eucharistii, ale také v mém bratru a sestře. Přijetí na ruku v těchto podmínkách je projevem hluboké úcty ke Kristu, přítomnému právě v mém bližním a je projevem ohleduplnosti a respektu k ostatním lidem. "Nechci, aby se někdo cítil kvůli mě ohrožen." V čem tkví podstata nebezpečí?

Důvod je jednoduchý – stejný jako pro nošení roušek. Chráníme osoby přistupující ke sv. přijímání po nás, před kapénkovou nákazou od nás samých - možná nevědomě infikovaných. Nebezpečím jsou jak sliny, tak kapénky mého dechu, které by se dostaly na prsty kněze, kterými bude brát sv. hostii a podávat ji bližnímu.

Jak správně přijímat sv. přijímání na ruku:

Věřící předstoupí před kněze tak, že si nejprve z úst sejme roušku, pak položí dlaně na sebe: pravák pravou dospoda a levou navrch, levák opačně. Ruce drží zhruba ve výši prsou. Kněz pozvedne hostii, řekne „Tělo Kristovo” a odpovídající odpoví: „Amen”. Poté mu kněz položí hostii na rozevřenou dlaň. Přijímající buď hned na místě uchopí hostii prsty pravé ruky (levák prsty levé ruky) a vloží si ji do úst, nebo poodstoupí krok stranou a tam postupuje stejně.

S hostií neodchází dál do kostela (jinak ho podávající právem zadrží), nad hostií nekoná žádnou soukromou adoraci, je mu podána v tu chvíli proto, aby ji přijal. Také není možné dávat si hostii z dlaně přímo do úst (jako když dětem nasypeme na dlaň malé bonbóny).

Děkuji vám, za vaše pochopení.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.