Ohlášky

4. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 3. května

 
  • Anuntio vobis gaudium magnum: přestože v tomto týdnu platí ještě nařízení účast na mši sv. do 15 osob, od 11. května se mění počet na 100 osob.
  • V tomto týdnu vás prosíme, abyste se ještě nahlašovali, a to na tel. čísle farnosti: 733 742 220. Mše sv. budou přidány tak, jak je uvedeno na webu a na dveřích kostela.
  • Od 11. května bude zachována navíc nedělní mše sv. v 7.30 (tzn. v neděli budou mše sv. v 7.30, 9, 11, 12 a 18 hodin).
  • Dnešní sbírka je na faru Thámova; práce stále pokračují, finance se však ztenčují. Děkujeme tedy za každou podporu.
  • Na výzvu sv. otce Františka, abychom v měsíci květnu znovu objevili krásu modlitby růžence, se budeme od pondělka modlit společně růženec v 16.20, po něm budou Loretánské litanie a v 17 hodin začne mše sv. Od 11. května se růženec přesune na 17.20, protože mše sv. bude pouze v 18 hodin.
  • Od 30. dubna je otevřena Meditační zahrada. Otvírací doba je středa - neděle od 10 do 17 hodin. Z důvodu opatření proti šíření koronaviru je až do odvolání vstupné dobrovolné.
  • Pokud se nic nezmění, oslavíme v sobotu 16. května s otcem biskupem Tomášem svátek sv. Jana Nepomuckého, poutní mši sv. bude sloužit v 9 hodin.
  • V sobotu 30. května bude mít otec biskup Tomáš v našem kostele Svatodušní vigilii. Podrobnější informace budou včas oznámeny.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.