Ohlášky

Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky a jiná sdělení - 12. dubna 2020

 
  • Radost z Hospodina ať je vaše síla! (Neh 8,10)
  • Bohoslužby se mají slavit bez účasti lidu. Děkuji, že využíváte přenosu obřadů on-line, abychom se vzájemně neuváděli do nepříjemných situací …
  • Někteří se ptají na svátost smíření v souvislosti se svátkem Božího milosrdenství. Protože je mimořádná situace a nelze přijmout svátost smíření, věřte, že Boží milosrdenství je opravdu nezměrné! K získání odpustků platí dokonalá lítost nad svými hříchy.
  • Vydržte! Přeji všechno dobré!

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.