Ohlášky

Květná neděle

Ohlášky a jiná sdělení - 5. dubna 2020

 
  • Bohoslužby jsou neveřejné, sledovat je můžete spolu s dalšími obřady a modlitbami on-line na webových stránkách farnosti nebo s biskupem Tomášem na strankách biskupství.
  • Od 6. dubna 17.00 budou plzeňské farnosti každý den ve stejný čas, až do odvolání, vyzvánět po dobu 10 min. V tom čase se budeme modlit za všechny obyvatele, za nemocné, za lékaře, za vysvobození ze strachu, za pokoj a bezpečí… Zveme vás k připojejí se.
  • Dnes v 17.15 se budeme modlit křížovou cestu.
  • Na Květnou neděli a  ve středu Svatého týdne proběhne vnašem kostele ve 20.00 kající bohoslužba aneb Jak prožít zpověď touhy.
  • Mši sv. na Památku Večeře Páně budeme slavit v 17.00.
  • Obřady Velkého pátku začnou v 17.00.
  • Velikonoční Vigilie začne ve 20.00.
  • Velikonoční výzva českých a moravských biskupů: Až na výjimky pro vás nebude možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie. … navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domovů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.
  • Odkazy pro inspiraci ohledně prožití Svatého týdne v rodinách či v malých společenstvích:
1.    Liturgie.cz:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY
2.    Komunita Blahoslavenství:
 https://www.blahoslavenstvi.cz/svaty-tyden-s-komunitou
3.    Svatý týden s biskupem Tomášem:
https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-03-velikonoce-s-biskupem-tomasem
4.    Odkaz na slova papeže Františka ohledně nemožnosti svátosti smíření:
https://youtu.be/6FtA_Y2dSFM
  • Pokyny pro slavení Velikonoc v době pandemie:

www.liturgie.cz/clanky/a/velikonoce-2020-vademecum-pro-kneze

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.