Ohlášky

4. neděle postní - Laetare

Ohlášky a jiná sdělení - 22. března 2020

  • Pastýřský list otce biskupa Tomáše najdete na webových stránkách v Aktualitách a zajímavostech.
  • Veřejné bohoslužby se nekonají.
  • K soukromé modlitbě bude kostel přístupný beze změny.
  • Kněz bude osobně dostupný v kostele od 16 hodin.
  • Na našich stránkách najdete informace o přenosu bohoslužeb on-line, odkazy na přenosy bohoslužeb v televizii Noe a na ČT2, dále odkaz na duchovní a psychoterapeutickou pomoc v případě potřeby, na domácí nedělní bohoslužbu a další.
  • Přenos bohoslužeb z našeho kostela lze sledovat v obvyklých hodinách na web stránkách farnosti: https://www.rkfp.cz/ - kliknout na ikonku YouTube

      Buďte dobré mysli.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.