Ohlášky

2. neděle postní

Ohlášky a jiná sdělení - 8. března 2020

  • Sbírka minulé neděle na Thámovu činila 19 609Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Mateřská škola kardinála Berana pořádá 10. března na Košutce a 12. března na Borech Dny otevřených dveří, vždy od 9.00 do 15.00. Více na plakátku ve vývěsce.
  • Od března do konce srpna se můžete zapojit do vědomostní soutěže Znalec plzeňské diecéze. Každý měsíc najdete na webu biskupství nebo ve Zpravodaji plzeňské diecéze 10 otázek. Soutěž má přispět k většímu poznání naší diecéze a jejího života. Vyhodnocení proběhne 12. září na diecézní pouti v Teplé.
  • 12. března od 16.00 hodin bude v kapli sv. Maxmiliána Kolbe v Meditační zahradě mše svatá. Celebrantem je generální vikář P. Jakub Holík.
  • Arcibiskupský kněžský seminář zve mladé muže na postní duchovní obnovu, která proběhne 13.–15. března v Olomouci.
  • V sobotu 14. března od 9.30 do 15.00 se koná rekolekce pro pastorační asistenty a další pomocníky ve farnostech v sále plzeňského biskupství na nám. Republiky 35. Na rekolekci je třeba se přihlásit.
  • O všech akcích a přihlášeních více na webu biskupství nebo ve Zpravodaji plzeňské diecéze.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.