Ohlášky

7. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 23. února 2020

 • Dnešní sbírka, jak bylo ohlašováno minulou neděli, je na Haléř sv. Petra.
 • Ve středu 26. února na Popeleční středu budou dvě mše sv.: ráno v 9.00 a večer v 18.00. Večerní mši sv. pro celou Plzeň bude sloužit otec biskup Tomáš spolu s plzeňskými kněžími.
 • Popeleční středa je dnem přísného postu. Křesťané od 14 let jsou vázáni postem zdrženlivosti od masa. Křesťané od 18 do 60 let, kteří nejsou nemocní, jsou navíc vázáni postem újmy, což znamená, že pouze jednou za den se smějí najíst do sytosti.
 • Křížové cesty v době postní budou v pátky od 17.30 a v neděle od 17.15. zde v kostele.
 • Vzadu na stolcích jsou k dispozici Postní kasičky, tak jako každý rok bude jejich výtěžek použit pro potřebné ve farnosti.
 • V pátek 28. února se koná na faře celodenní Výstav Nejsv. svátosti.
 • V týdnu jarních prázdnin, tj. 4. a 5. března nebude náboženství pro děti.
 • Od března do července bude probíhat v naší diecézi vědomostní soutěž pro všechny diecézany s názvem „Znalec plzeňské diecéze“. Postupně se budou ve Zpravodaji plzeňské diecéze a na webových stránkách biskupství zveřejňovat vědomostní otázky a také pravidla soutěže. Soutěž může přispět k většímu poznání naší diecéze a jejího života, proto vás chceme povzbudit do jejího zapojení.
 • Otec biskup Tomáš nás upozornil: „Dnes se mi dostal do ruky poslední výtisk Zpráv z Medjugorje a také první dvě letošní čísla časopisu Regina. V obou těchto periodikách jsem byl upozorněn na nevybíravé útoky (ať už skryté, či otevřené) vůči papeži Františkovi a jeho způsobu pastýřského vedení naší Matky Církve. Docela mne to pohoršilo a myslím, že za takovéto situace není možné Zprávy z Medjugorje ani Reginu doporučovat našim věřícím či je za farnost odebírat a nabízet v kostele.“
 • Příští neděli bude sbírka na faru Thámova. Děkujeme za veškerou vaši podporu a oporu.
 • Nabídka pro děti a rodiče – bratři dominikáni na Jiráskově nám. pořádají karneval od 14.30 v dominikánském sále kláštera. Těšit se můžete na odpoledne plné tance, soutěží a zábavy. Bratři františkáni pořádají karneval pro malé i velké v Lochotínském pavilonku od 16.00, který se ponese v námořnickém duchu. Vítány jsou i jiné masky.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.