Ohlášky

5. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 9. února 2020

  • Dnes v 15.00 se koná na Ústředním hřbitově bohoslužba slova u příležitosti 10. výročí úmrtí P. Rosaria Antonína Hýži. 
  • V pondělí 10. února bude sloužena za P. Rosaria Antonína Hýžu mše sv. v 18.00 u dominikánů v kostele Panny Marie Růžencové.
  • V úterý 11. února na Světový den nemocných budeme udělovat při mši sv. v 18.00 pomazání nemocných. Další bohoslužby na Den nemocných najdete na plakátku ve vývěsce.
  • V sobotu 15. února bude mše sv. ve Štěnovicích.
  • Pro vaši informaci: za naši farnost se na tříkrálové sbírce vybralo celkem 51361Kč (včetně koncertu). Všem zúčastněným děkujeme.
  • Děkujeme i za sbírku minulé neděle na faru Thámova, která činí 21049Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Otec biskup Tomáš nás vyzývá, abychom si vzali a příležitostně i druhým darovali kartičky s mottem diecéze pro tento rok, kde je i jeho pastýřský list. Lístky jsou vzadu na stolečcích.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.