Ohlášky

1. neděle postní

Ohlášky a jiná sdělení - 1. března 2020

  • Vzadu na stolcích jsou k dispozici Postní kasičky, tak jako každý rok bude jejich výtěžek použit pro potřebné ve farnosti.
  • Vyšel Farní věstník na březen, najdete v něm informace k postní době; je tam chybně uvedený čas křížových cest v našem kostele: křížové cesty se budeme modlit v pátek v 17.30 a v neděli v 17.15.
  • Pátek a sobota jsou první v měsíci.
  • V sobotu 7. března v 15.30 bude ve Štěnovicích mše sv.
  • Sbírka na haléř sv. Petra činila 13931Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Přejeme pěkné prožití jarních prázdnin.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.