Výsledky tříkrálové sbírky

Děkujeme všem koledníkům za naši farnost i těm, kteří je na cestě nebo v kostele obdarovali.

Celková částka našich pěti pokladniček (včetně koncertu na podporu tříkrálové sbírky) činí 51 361 Kč.

 

Celkový výsledek v celé diecézi:

Diecéze plzeňská hlásí nebývalý výsledek Tříkrálové sbírky, největší charitativní sbírky u nás, jejíž jubilejní 20. ročník proběhl ve dnech 1. – 14. ledna. Na cestu pomoci člověka člověku se zde vydalo skoro 1 300 kolednických skupinek, to je přibližně 4 000 koledníků. Jejich snažení bylo bohatě odměněno. Po sečtení koledy ze všech zapečetěných pokladniček se můžeme radovat z 5 959 579 Kč, které poputují na pomoc potřebným v naší diecézi. Je to nejvyšší výsledek, kterého bylo v Diecézi plzeňské dosaženo za celou dobu existence sbírky.

Více viz: https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-01-vytezek-z-trikralove-sbirky-v-diecezi-plzenske-je-nejvyssi-za-20-let

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.