Ohlášky

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Ohlášky a jiná sdělení - 2. února 2020

  • V pondělí 3. února jsme zváni do kostela U Ježíška v Plzni na mši svatou ve 12.00 pro lidi bez domova a jejich přátele.
  • V pondělí 3. února, na sv. Blažeje, bude udíleno při mši sv. v 18.00 svatoblažejské požehnání.
  • Pátek je první v měsíci.
  • Od 11. února začíná pravidelný cyklus přednášek pro snoubence a ty, kteří uvažují o sňatku. Vždy v úterý od 18.00 na Františkánské. Tématem prvního setkání bude „Křesťanský pohled na manželství“.
  • V sobotu 8. února se koná pouť na Vršíček pro všechny manžele, snoubence a zamilované… Více informací k ohlášeným akcím najdete na webu nebo na nástěnce.
  • V neděli 9. února v 15.00 se koná na Ústředním hřbitově bohoslužba slova u příležitosti 10. výročí úmrtí P. Rosaria Antonína Hýži OP.
  • V úterý 11. února na Světový den nemocných budeme při mši sv. v 18.00 udílet svátost nemocných. O kom víte, že by ji rád přijal a nemůže přijít do kostela, prosím, abyste mi to nahlásili, zajdeme za ním domů. 
  • Kdo z vás v r. 2019 finančně obdaroval farnost a nedostal ještě potvrzení o daru, je třeba nám nahlásit adresu svého trvalého bydliště, aby mohlo být potvrzení napsáno.
  • Děkuji za úklid jesliček a stromků.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.