Ohlášky

Svátek Křtu Páně

12. ledna

Ohlášky a jiná sdělení

  • Dnešní mše sv. v polštině v 15.00 se koná na faře Klatovská 176.
  • Od 2. února 2020 budou nedělní mše sv. v polštině přesunuty na 12.00.
  • Děkujeme koledníkům, kteří se zapojili do tříkrálové sbírky – především dětem a jejich rodičům – za krásné zpěvy, odvahu, otevřenost a čas, který si pro koledování udělali.
  • V sobotu 18. ledna od 9.00 do 13.00 proběhne den otevřených dveří na Církevní SŠ Plzeň na adrese Táborská 28.
  • Setkání seniorů 15. ledna se tentokrát nebude konat, sejdeme se ve středu 22. ledna.
  • V rámci oslav sv. Pavla Poustevníka bude středeční mše sv. v 9.00 s účastí kněží z vikariátu Plzeň-město. Srdečně vás zveme k této oslavě.
  • Příští neděli 19. ledna společně oslavíme slavnost sv. Pavla poustevníka, patrona řádu bratří paulínů. Po každé mši sv. bude požehnání pro děti se zvláštní přímluvou tohoto světce.
  • Prosíme o modlitbu za P. Bogdana a celou jeho rodinu, zemřela mu maminka paní Stanisława Stępień.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.