Ohlášky

3. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 26. ledna 2020

  • V Západočeském muzeu budou zahájeny ve středu 29. ledna Filmové večery filmem Budiž světlo. Všechny filmy budou mít duchovní základ a po zhlédnutí filmu budou mít diváci možnost o filmu debatovat. Organizátoři večera vás srdečně zvou.
  • V pátek 31. ledna se koná celodenní adorace na faře.
  • Příští sobota je první v měsíci.
  • Úklid Plzeňských jesliček bude v sobotu 1. února od 10.00. Děkuji předem za vaši pomoc.
  • V sobotu 1. února je v 15.30 mše sv. ve Štěnovicích.
  • V sobotu 1. února den před svátkem Uvedení Páně do chrámu v 9.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni se také setkají řeholníci, řeholnice a další zasvěcené osoby naší diecéze s o. biskupem.
  • Příští neděli 2. února začne mše svatá v polštině od 12.00, v tento čas to bude již trvale.
  • V neděli proběhne sbírka na Thámovu.
  • Čeští a moravští biskupové vydali oficiální prohlášení k úsilí o legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy. Celý text najdete na webových stránkách plzeňského biskupství i na vývěsce kostela.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.