Rozdávání Betlémského světla

Betlémské světlo v Plzni

 V neděli 22. prosince 2019 uvítá a požehná biskup Mons. Tomáš Holub Betlémské světlo při mši svaté v 10.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni (Františkánská 11).

Skauti ze střediska Ichthys budou v Plzni Betlémské světlo rozdávat na více místech:

  • 23. 12., 14.00–18.00 – před katedrálou sv. Bartoloměje
  • 23. 12., 15.00–17.00 – Park Lochotín (u rytíře Lochoty)
  • 23. 12., 8.00–12.00 – Českobratrský chrám Mistra Jana Husa
  • 24. 12., 9.00–17.00 – před katedrálou sv. Bartoloměje
  • 24. 12., 10.00–12.00 – v kostele U Ježíška
  • 24. 12., 13.00–17.00 – v kostele Nanebevzetí Panny Marie
  • 24. 12., 17.00–18.00 – v kostele svatého Jana Nepomuckého
  • 24. 12., 17.00–18.00 – v kostele Svatého Martina a Prokopa
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.