Ohlášky

32. neděle v mezidobí

Borský farník - 10. listopadu 2019

 
1. čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14
Odpověď k žalmu: Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.
2. čtení: 2 Sol 2,16 – 3,5
 

Evangelium: Lk 20,27-38

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho:
„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’ Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým’. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“

Tento týden si připomínáme

V pondělí 11. listopadu památka sv. Martina, biskupa
V úterý 12. listopadu sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Ve středu 13. listopadu sv. Anežky České, panny

Ohlášky a jiná sdělení

 • V sobotu 9. listopadu začaly lidové misie v naší farnosti – program najdete vzadu na velké nástěnce, v listopadovém Farním věstníku a na webových stránkách farnosti.
 • Mše svaté budou po celý týden (Po-So) v 9.00 a 18.00
 • Zpověď začne od úterka každý den hodinu před ranní a dvě hodiny před večerní mší svatou.
 • V neděli po slovenské mši sv. je setkání s misionáři pro mladé.
 • Pro ženy katecheze v neděli v 17.00, pro muže v pondělí po večerní mši sv. v 19.00.
 • V úterý diskuze na téma: „Nesmíme se bát“ v 19.00.
 • Ve čtvrtek v Lochotínském pavilónku diskuze na aktuální téma: „Potřebujeme církev?“, začne ve 20.00.
 • V pátek modlitba chval, zvláště pro mladé, ale nejen pro mladé, v 19.00.
 • Zakončení misií bude v neděli v 15.00.
 • V úterý 12. listopadu se nekoná společenství modlitby na faře.
 • V sobotu 16. listopadu v 15.30 bude mše sv. ve Štěnovicích.
 • 17. listopadu oslavíme 30 let svobody. V 10.00 proběhne na Anglickém náměstí modlitba za Republiku s průvodem ke katedrále a odhalením pamětní desky kardinála Berana, v 15.00 pak bohoslužba v kostele Nanebevzetí P. Marie. Obojí povede pan biskupTomáš.

K zamyšlení

Děsivá scéna prvního čtení lehce zastře podstatu sdělení, která se odráží i v dnešním evangeliu. Jde o otázku vzkříšení mrtvých, a rozehrál se tak celý komplex otázek souvisejících s tím, jak to bude po smrti. Ježíš naznačuje, že realita života po smrti je nějak posunutá vůči tomu, co běžně zažíváme během života zde. Jak se život za branou vzkříšení liší? Základním motorem všeho bude Bůh sám. Jemu budeme velice blízko a jeho láska bude mnohem hmatatelnější, než je tomu v pozemském životě. Fascinující láska našeho Boha bude tak silná, že všechno ostatní ustoupí do pozadí. K tomu nás Pán pozval. Jak na jeho pozvánku odpovídáme?

Další zamyšlení k této neděli:

Zvykli jsme si, že můžeme dát kdykoliv vědět, že se něco změnilo. Podvědomě počítáme s tím, že všechno může být ještě třikrát jinak, a mnohdy ani neočekáváme, že by platilo, na čem jsme se domluvili. Bůh, náš Otec, je stále stejný. Tvoří věci nové, ale jeho láska k nám, jeho dobrota,  a to že nás chrání i posiluje, nepodléhá okolnostem či náladám. (zdroj: víra)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.