Ohlášky

29. neděle v mezidobí

Borský farník - 20. října 2019

 
1. čtení: Ex 17,8-13
Odpověď k žalmu: Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
2. čtení: 2 Tim 3,14 – 4,2
Evangelium: Lk 18,1-8
 
Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.’“ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“

Tento týden si připomínáme

Dnešní neděle je Den modliteb za misie
V pátek 22. října Výročí posvěcení našeho kostela

Ohlášky a jiná sdělení

  • V úterý 22. října  2019 v 19.00 se v Lochotínském pavilonu koná přednáška a beseda s paní doktorkou Marií Svatošovou a Alešem Palánem. Téma večera nese název stejnojmenné knihy Neboj se vrátit domů. Na programu budou oblasti komplexní péče o těžce nemocného člověka, postoj k euthanasii, téma hospiců a úcty k člověku a další. Součástí večera bude také autogramiáda knihy. Přednášku koná Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií.
  • V pátek 25. října je celodenní adorace na faře.
  • Věřící v naší republice mohou získat už v týdnu před Vzpomínkou na věrné zemřelé (tedy od 25. října) plnomocné odpustky pro duše v očistci, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
  • Příští neděli se mění čas z letního na zimní.
  • Dnes Vás zveme na benefiční koncert skupiny Touch of Gospel. Začátek je v 19.30 v našem kostele.
  • V pondělí 28.října jste srdečně zváni do Štěnovic na mariánské Večeřadlo vedené P. Jaroslavem Střížem. V 15.00 bude mše sv. a v 16.00 Večeřadlo.

K zamyšlení

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít. (zdroj: vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.