Ohlášky

28. neděle v mezidobí

Borský farník - 13. října 2019

 
1. čtení: 2 Král 5,14-17
Odpověď k žalmu: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
2. čtení: 2 Tim 2,8-13
Evangelium: Lk 17,11-19
 
Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“

Tento týden si připomínáme

V úterý 15. října památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Ve čtvrtek 17. října památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
V pátek 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty

Ohlášky a jiná sdělení

  • Už před pěti měsíci začala naplno rekonstrukce budovy v Thámově 30, která má sloužit farnosti jako místo setkávání. Od začátku roku se snažím psát na různá místa žádosti o příspěvky, dotace a dary. Byly osloveny firmy, úřady, podniky. Zatím, kromě z biskupství, jsme nedostali nic – ani korunu. O to více bych rád poděkoval Vám, za dary a sbírky.  Poslední sbírka byla nejvyšší z dosavadních na tento účel a činila 27 tis. Kč. Moc Vám děkuji. Vím, že mnozí mnoho nemáte, tím větší je moje vděčnost za každý dar. Kdybyste věděli o bohatších lidech, kteří by byli ochotni naše dílo podpořit, povzbuďte je k tomu, nebo nám o nich dejte vědět. Chceme uspořádat několik benefičních koncertů na podporu místa setkávání. Nejbližší bude příští neděli 20. října v našem kostele v 19:30. Pozvěte i své známé, své spolupracovníky, kolegy. Každá koruna se bude hodit. A kdybyste věděli, kde ještě lze získat finanční podporu, pomozte v této věci. Ještě jednou děkuji.
  • Příští neděli 20. října budeme slavit Misijní neděli a v rámci bohoslužeb se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na Misie. Naši biskupové zvou věřící v letošním roce k vytvoření misijního mostu modlitbou za misie v pátek 18. 10. 2019 večer, ideálně v 18 hodin. Na tento úmysl lze věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky..., zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry.
  • Úklid kostela se nyní přesunul na úterý po mši sv. Víte, že je tu „práce jako na kostele“, nepoužívá se toto úsloví bez důvodu. Proto prosíme zvl. Vás mladé a mladší, kdyby jste se mohli zapojit. Čím více nás bude, tím dříve jsme hotovi a bude nám tu, v tomto domě Božím, pěkně a dobře.
  • Při sčítání lidí nám vyšlo, že je nás cca 500 lidí. Mám radost s každého, těším se že jsou zde děti, mladé rodiny, studenti, babičky i děděčkové …
  • V ponděli 14. října bude o. biskup Tomáš sloužít mši sv. v charitním domově v Radobyčicich.
  • V sobotu 19. října bude mše sv. ve Štěnovicich.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.