Ohlášky

27. neděle v mezidobí

Borský farník - 6. října 2019

 
1. čtení: Hab 1,2-3; 2,2-4
Odpověď k žalmu: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
2. čtení: 2 Tim 1,6-8.13-14
Evangelium: Lk 17,5-10
 
Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!’, poslechla by vás. Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu přece řekne: ‘Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.’ Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 7. října památka Panny Marie Růžencové

Ohlášky a jiná sdělení

  • Měsíc říjen je měsícem, kdy konáme v modlitbě a konkrétními skutky dílo pro misie. Zvláště letos vyzval papež František k intenzivnímu zapojení se k dílu misií tam, kde jsme. Vzadu na stolku jsou pro vás připraveny lístky (vydané Misijním dílem v ČR) s inspirací, jak na to.
  • Biskupství plzeňské zve na projekci filmu a diskuzi biskupa Tomáše Holuba a politologa Petra Robejška. Proběhne 10. října od 19.00 hodin na plzeňském biskupství.
  • Biskupství plzeňské a Západočeská univerzita v Plzni pořádají 16. října 2019 konferenci s názvem „Národní identita ve sjednocené Evropě“, u příležitosti 80. výročí vlasteneckého kázání Mons. Bohumila Staška u svatého Vavřince u Domažlic.
  • Večer chval v úterý 16. října bude s promluvou o. Roberta OSPPE.
  • Benefiční koncert na podporu nového místa setkávání, kterou bude fara v Thámově ulici, pořádáme v našem kostele v neděli 20. října v 19:30. Svým zpěvem nás podpoří skupina Touch of Gospel. Rádi bychom poděkovali dárcům malou pozorností ve formě perníčku, proto prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni se zapojit do pečení a zdobení – organizačně zajišťuje pečení s. Michaela. Po mši sv. v sakristii se můžete přihlásit. Děkuji!
  • Lidové misie už za pět týdnů – program najdete vzadu na velké nástěnce u mříže.

K zamyšlení

Často se opakuje, že naše země je nejvíce ateistická. Znamenalo by to, že tu málokdo věří v jakéhokoli boha, dokonce ani v „něco nad námi“. Průzkumy však ukazují opak! Jak ale Boha vnímáme my? Opravdu jsme přesvědčeni, že Bůh reálně zasahuje do našich životů, že mu na nás záleží, ba dokonce od nás očekává nějaké jednání? Poručit moruši, aby se sama přesadila, zní buď jako naprosté bláznovství, či jako nekritická víra. Co tím Pán myslí? Pokud budeme věřit v sebe a své schopnosti, pak se moruše sama nepřemístí. Ale pokud se opíráme o Pána a jeho vůli, pak jsou situace, kdy Pán vede svého učedníka k velkým zázrakům a ony se opravdu dějí. Mnozí váhají, zda by se uměli takto na Boha spolehnout a opřít se o víru, že Bůh bude jednat. Jsou ale jiní, kteří nemají problém věřit, že Bůh bude jednat. Ale přistupují k němu jako k podřízenému. On je ovšem Pán a náš postoj k němu musí být postaven na úctě a vědomí, kdo je on a kdo jsme my. Nejde tuo strach něco dělat, ale o ohled na toho, kdo je Pánem. V jeho moci a v jeho blízkosti lze konat velké věci. (zdroj: vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.