Ohlášky

26. neděle v mezidobí

Borský farník - 29. září 2019

 
1. čtení: Am 6,1a.4-7
Odpověď k žalmu: Duše má, chval Hospodina!
2. čtení: 1 Tim 6,11-16
Evangelium: Lk 16,19-31
 
Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: `Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.' Abrahám však odpověděl: `Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.' (Boháč) řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.' Abrahám odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!' On však odporoval: `Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.' Odpověděl mu: `Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby vstal někdo z mrtvých.'“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 30. září pamaátka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Úterý 1. října památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Středa 2. října památka svatých andělů strážných
Pátek 4. října památka sv. Františka z Assisi, jáhna

Ohlášky a jiná sdělení

  • V pondělí 30. září začíná kurz Alfa – pro přihlášené, začátek v 19.00 v salesiánském středisku mládeže.
  • Náboženství pro děti, jak již bylo řečeno, probíhá ve středu od 14.00 a ve čtvrtek od 16.00 na faře.
  • Ve čtvrtek 3. října setkání seniorů v 9.30.
  • V pátek a sobota jsou první v měsíci.
  • V neděli 06. října bude v cele ČR sčítání navštěvníků bohoslužeb. 
  • Měsíc říjen je měsícem, kdy konáme v modlitbě a konkrétními skutky dílo pro misie. Zvláště letos vyzval papež František k intenzivnímu zapojení se k dílu misií tam, kde jsme. Vzadu na stolku jsou pro vás připraveny lístky (vydané Misijním dílem v ČR) s inspirací, jak na to.
  • V zadu je dispozici předběžný prográm lidovych misii v naši farnosti.

K zamyšlení

Text dnešního evangelia je náročný na výklad. Předcházela mu velká Ježíšova kritika mamonu především farizeů (Lk 16,14), ale také důležitá věta: „Zákon a Proroci sahají až k Janovi. Od té doby se hlásá radostná zvěst o Božím království.“ (Lk 16,16) Teologie za textem spatřuje popis nebe a pekla. V textu ovšem není řeč o Bohu, ale o Abrahámovi, praotci Izraele. Text tedy nechává otevřenou otázku, jak je to po vzkříšení Krista s těmi, kteří stojí „na nesprávném“ břehu propasti. Nicméně důraz na milosrdenství k těm, kdo jsou okolo nás, zůstává stejně zásadní. (zdroj vira.cz)

 

 

 

 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.