Ohlášky

25. neděle v mezidobí

Borský farník - 22. září 2019

 
1. čtení: Am 8,4-7
Odpověď k žalmu: Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.
2. čtení: 1 Tim 2,1-8
Evangelium: Lk 16,1-13
 
Evangelium podle sv. Lukáše

Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.’ Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.’
Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi mému pánovi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik ty jsi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto korců pšenice.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše?
Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 23 .září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Pátek 27. září památka sv. Vincence z Paula, kněze
Sobota 28. září slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Ohlášky a jiná sdělení

  • V pondělí 23. září v 19.00 pořádá Karmelitánské knihkupectví ve spolupráci s farností Plzeň Severní předměstí v Lochotínském pavilonu přednášku profesora Pavla Hoška na téma „Význam příběhu v židovských dějinách“.
  • V pátek 27. září je celodenní adorace na faře (8.00-22.00, seznam je v sakristii).
  • V sobotu 28. září na slavnost sv. Václava bude mše sv. v 9.00, potom v 10.30 bude mít pohřeb pan Josef Tonhauser a ve 14.00 bude svatba Jakuba Takáče a Majky Dudové.
  • Výuka náboženství probíhá ve středy od 14.00 a ve čtvrtky od 16.00 na faře.
  • Zájemci o biřmování se mohou hlásit na přípravu.
  • Ve čtvrtek 21. listopadu od 8 do 17 hodin Vás zveme na Den otevřených dveří Církevní základní školy. Určen je především rodičům budoucích prvňáčků a žáků šesté třídy, kteří vybírají nejvhodnější školu pro své děti.

K zamyšlení

Následovat nepoctivost správce není cesta k pravému štěstí, vždyť i evangelium mluví o důsledcích, které na správce pro jeho nepoctivost dolehly. Co ale Pán chválí? Nesrovnávejme poctivého a nepoctivého správce. Srovnejme dva typy nepoctivých správců: první, kterého asi nejčastěji potkáváme a který ukradne majetek přímo pro sebe. A druhý, o kterém mluví evangelium, který si dá práci a získává si nepoctivostí přátele, tedy buduje vztahy. Oba jsou nepoctiví, ale druhý ví, že dobré vztahy mají větší váhu než samo zajištění a majetek! Kam míří naše úsilí? Nejsme pro samou honbu za majetkem, ač spravedlivě získaným, přeci jen zaslepeni, a neztrácíme tak lidské vztahy? (zdroj vira.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.