Ohlášky

24. neděle v mezidobí

Borský farník - 15. září 2019

 
1. čtení: Ex 32,7-11.13-14
Odpověď k žalmu: Vstanu a půjdu k svému Otci.
2. čtení: 1 Tim 1,12-17
Evangelium: Lk 15,1-10
 
Evangelium podle sv. Lukáše

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: ʻRadujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.ʼ Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříš-níkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: ʻRadujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.ʼ
Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 16. září památka sv. Ludmily, mučednice
Pátek 20. září památka sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kněze, Pavla Chǒng Ha-sanga a druhů, mučedníků
Sobota 21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Ohlášky a jiná sdělení

  • Úterý 17. září Večer chval v  v 19.30 v kostele.
  • Čtvrtek 19. září setkání seniorů v 9.30 na faře.
  • Rád bych připomněl rodičům, aby mysleli na přihlášení děti do náboženství.
  • Rád bych take nabídl možnost přijetí svátosti biřmování. Chtěl bych pozvat k její přípravě ty, kteří touží po prohlubování dospělé podoby své křesťanské víry, naděje a lásky a chtějí přijmout dar Ducha svatého, který obohacuje zvláštní silou. Toto pozvání nepatří jen mladým ale i starším, k teří neměli možnost dříve se rozhodnout k přijetí této svátosti. Pokud pozvání přijměte, přihlaste se v sakristii nebo na faře.
  • Bratr Juniper pořádá ve dnech 11 - 19.října 2019 pouť seniorů do Assisi a je 5 volných míst. Cena je 7.000Kč,více informací u bratří františkánů.

K zamyšlení

Na první pohled bychom si mohli položit otázku: Copak Bůh nemá radost ze vzorných křesťanů?
Odpověď je jasná. Má radost z kvalitních lidí. Problém je ale v pokrytectví našeho vlastního sebehodnocení. Vždyť kolik z nás žije s pocitem, že jsme vlastně docela dobří křesťané. Je to tak opravdu?
Při podrobném po-hledu se často objeví, jak pokrytecky přehlížíme či maskujeme velká selhání v čistotě víry, spravedlnosti vůči zákonům a lidem, či svou lhostejnost…
Opravdu platí, že ti, kdo přichází do kostela, jsou lepší než jiní lidé? Proto Pán mluví o radosti nad hříšníkem. Ale pozor je třeba si dobře všimnout okolnosti, kterou připojuje: nad obráceným hříšníkem!
A to se týká i nás. (zdroj víra.cz)

 

O milosrdném otci a dvou mimoních

Toto povídání zaznělo na táboře pro mladé zvaném JUMP v roce 2019

Do Ježíšovy blízkosti přicházely samé podivné existence, aby ho slyšely. Dobří katolíci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství:
Jeden člověk měl dva syny. Když se narodili, měl ohromnou radost. Všichni mu gratulovali a on moc rád slyšel, když mu říkali, že jsou celý on. A opravdu, měli stejné oči jako on a v bradě se jim dělal ďůlek. Ten muž byl bohatý, měl velký statek, pole a stáda a vychovával svoje kluky tak, aby se uměli postavit k práci a těšil se, jak jim jednou celé hospodářství předá. A tak z nich pomalu dorůstali muži. Jednoho dne přišel mladší z nich a řekl: „Hele tati, tady chcíp pes. Já nechci celej život dřít jako Ty a řešit furt jenom, jaká bude letos úroda, kolik se nám narodilo ovcí a chodit v zadělanejch holínk ách. Dej mi podíl z Tvýho majetku, kterej na mě připadá. Stejně říkáš, že nám to tady chceš s bráchou jednou rozdělit. Táta tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno a zmizel. Vrhnul se bezhlavě do všech možných zábav, a když se ukázalo, že má dost peněz, nalepilo se na něj spousty zábavných kumpánů a byla to neskutečná jízda. Když všechno utratil, kámoši rychle začali mizet, až nakonec zůstal sám. V noci se toulal Prahou a vybíral popelnice, a když potřeboval prachy, šel na Hlaváku s kýmkoliv, kdo platil cash. Když jednou ráno zjistil, že ho v noci okradli a bylo mu obzvlášť nanic, řekl si: „Kolik Ukrajinců, které otec najímá na sezonní práce, má slušný peníze a já jsem v takovým hajzlu. Seberu se a půjdu k němu. Řeknu mu: Tati, vím, že jsem to celý podělal a už si nezasloužím být Tvým synem. Ale nech mě u sebe pracovat.“ Vstal a vydal se ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl. Srdce se mu sevřelo a do očí mu šly slzy, ale vyskočil a běžel mu z domu naproti. Když se setkali, objal ho a políbil. Syn mu řekl: „Tati, všechno jsem to zkazil a strašně jsem Ti ublížil, už si nezasloužím, abych se nazýval Tvým synem.“ Ale jeho táta rychle šel a vytáhl pro něj ze skříně jeho nejlepší šaty. Uspořádal vynikající party se spoustou hostů a svého syna posadil vedle sebe do čela stolu. Pak vzal sklenici se šampaňským a povstal k přípitku: „Oslavujme společně, protože tenhle můj kluk byl mrtvej, ale teď je tady s námi živ. Byl dlouho ztracenej, ale teď jsme zase spolu. A začali se veselit.
Jeho starší syn se právě vracel z dlouhého jednání s odběratelem, a když byl blízko domu, uviděl ty spousty aut a uslyšel hudbu. Zeptal se jednoho z těch, co kouřili venku, co to znamená. On mu odpověděl: „Tvůj bratr se vrátil a Tvůj otec uspořádal tuhle grilovačku, aby jeho návrat oslavil. To bys koukal, jakou měl na úvod dojemnou řeč!“ Tu se starší bratr rozzlobil a odmítal jít dovnitř. Jeho otec vyšel ven a domlouval mu. Ale on odpověděl: „Léta tady pro Tebe makám a vždycky jsem se řídil tím, cos mi říkal. A kvůli mně jsi nikdy takovouhle party neudělal. Když ale přišel tenhle Tvůj syn, který prochlastal a rozházel Tvůj majetek po hernách a bordelech, chystáš mu takovéhle ovace?! Otec mu odpověděl: „Vždyť jsi můj syn a všechno, co je moje, Ti patří. Ale dneska máme důvod k radosti a k oslavám, protože Tvůj brácha byl mrtvej a zase žije, byl úplně ztracenej, ale teď jsme zase spolu.“

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.