Ohlášky

23. neděle w mezidobí

Borský farník - 8. září 2019

 
1. čtení: Mdr 9,13-18
Odpověď k žalmu: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
2. čtení: Flm 9b-10.12-17
Evangelium: Lk 14,25-33
 
Evangelium podle sv. Lukáše

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‘Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.’ Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“

Tento týden si připomínáme

Pátek 13.září památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Sobota 14. září svátek Povýšení svatého kříže

Ohlášky a jiná sdělení

  • Schůzka rodičů kvůli výuce náboženství dětí proběhne ve čtvrtek 12. září v 14.30 na faře Klatovská třída 176. Prosíme o vyplnění přihlášky i u dětí, které minulý rok na náboženství chodily.
  • Večer chval bude v úterý 17. září v 19.30 v kostele.
  • Doporučujeme se účastnit kurzu Alfa, který pořádají salesiáni ve svém středisku v Lobzích. Kurz bude probíhat od konce září. Přihlásit se lze do 20. září na adrese rakovsky@sdbplzen.cz.
  • V sobotu 14. září se koná již ohlašovaná Diecézní pouť v Teplé. Pro přihlášené na autobus: odjezd v 7.45 z Františkánské ul., návrat přibližně v 17.30, příspěvek 150Kč. Kdo byste se chtěl ještě přihlásit, máte možnost v kanceláři farnosti u katedrály. K pouti do Teplé nám zasílá slovo otec biskup Tomáš:
  • Milé sestry, milí bratři, příští sobotu 14. září máme jedinečnou příležitost potkat se po roce z celé diecéze na pouti v klášteře Teplá. Bude to pro nás důležité zastavení před začátkem Mimořádného misijního měsíce, kterým papež František chce každého katolíka pozvat k osobnímu zapojení do misijního úsilí církve. A zároveň také příležitostí oslavit nadcházející 80. narozeniny mého předchůdce biskupa Františka. Všechny Vás srdečně zvu ke společnému putování a slavení v Teplé.

K zamyšlení

Slova dnešního evangelia překvapují. Pán doslova říká: „Kdo nemá v nenávisti“ či „neoškliví si“ otce… Klíčem k porozumění je poslední věta úryvku: „Kdo se nerozloučí“ či „nezřekne“ všeho pro Boží království. Již známe, jak vypadala skupina prvních následovníků Pána. Odvaha k úplnému rozhodnutí se pro Boha je procesem, ale nesnese žádnou polovičatost. Neznamená to, že nebudeme vést běžný život, ale jde o srdce, které se naplno otevře Bohu bez výjimek. Z této lásky pak odvozujeme i pohled na svoji rodinu, přátele…

Další text k zamyšlení nad dnešním evangeliem:

Jsme vyzýváni k tomu, abychom se stali učedníky, nikoli mistry. Být učedníkem znamená být na svém mistru závislý a nechat se jím vést. Nejspíš při sebereflexi zjistíme, že následování Ježíše není v našich silách, že ne všechny požadavky, které na nás evangelium klade, jsme schopni vždy splnit. Je tu ale dobrá zpráva: Přijmeme-li s pokorou své omezení a poprosíme-li Ježíše o pomoc, pak se na tuto dobrodružnou cestu můžeme vydat... (zdroj víra.cz)
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.