Ohlášky

20. neděle v mezidobí

Borský farník - 18. srpna 2019

 
1. čtení: Jer 38,4-6.8-10
Odpověď k žalmu: Hospodine, na pomoc mi pospěš!
2. čtení: Žid 12,1-4
Evangelium: Lk 12,49-53
 
Evangelium podle sv. Lukáše

Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“

Tento týden si připomínáme

Úterý 20. srpna památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Středa 21. srpna památka sv. Pia X, papeže
Čtvrtek 22. srpna památka Panny Marie Královny
Sobota 24. srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Ohlášky a jiná sdělení

  • V sobotu 24. srpna bude mít v našem kostele v 18:00 koncert skupina HROZEN. Vstupné dobrovolné, všichni jste srdečně zváni.
  • V neděli 25. 08. vás zveme na pouť ke sv. Barboře u Nebílov. Procesí se sochou sv. Barbory vyjde z místa Na rajči (záchytné parkoviště Nebílovy) v 15 hod., mše sv. v kapli sv. Barbory začne v 15.30.
  • Chtěli bychom upozornit na přetrvávající problém žebrajících lidí vzadu v kostele. Tito lidé bývají většinou více či méně v podnapilém stavu a v nepříliš vzdálené době někteří z nich znečišťovali kostelní lavice. Tento přetrvávající problém jsme řešili s Městkou policí, která už v řádu měsíců občasně monitoruje situaci v zadních prostorách kostela a když je třeba, zjednává nápravu na místě. Dle zkušenosti městské policie i naší, mají vliv na pohyb zmíněných osob především finanční příspěvky, které je k tomuto jednání motivuji. Vyžebrané peníze se v co nejkratší době promění v nakoupený alkohol a problém se opakuje. Pracovníci městské charity, kteří mají s těmito lidmi dlouhodobé zkušenosti, potvrzují, že tito lidé ve velké většině ani nechtějí přijmout nabídnutou práci nebo snahu o zlepšení jejich situace. Prosíme, abyste zvážili finanční příspěvky žebrajícím a především uvnitř kostela. Pokud má někdo konkrétní nápad na zlepšení situace, je možné se obrátit na kněze nebo na členy farní rady, kde je možno konkrétní návrhy prodiskutovat.“

K zamyšlení

Ježíšovo slovo v Lk 12,49-53 je nečekaně tvrdé. Proč říká takto drsná slova? Nepřehlédněme úvod do této perikopy. Pán mluví o ohni a křtu, které se mají na něm naplnit. Jde o vášeň, zapálení se pro Boží věc. Spása je ve skutečnosti cíl celého stvoření. Vše, co Bůh v dějinách učinil, směřuje k tomu, aby člověk mohl stanout před samotným Bohem. Hřích a selhání zakalily tyto skutečnosti. Proto se Ježíš nedočkavě těší, až toto pouto zla bude zlomeno a člověk bude moci svobodně předstoupit před Boha. Ale už v té chvíli ví, že bude řada lidí, kteří z opatrnosti, strachu, lhostejnosti či kvůli honbě za aktuálním prospěchem vůbec nepřijmou tak zásadní dar milosti. (zdroj víra.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.