Ohlášky

18. neděle v mezidobí

Borský farník - 4. srpna 2019

 
1. čtení: Kaz 1,2; 2,21-23
Odpověď k žalmu: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
2. čtení: Kol 3,1-5.9-11
Evangelium: Lk 12,13-21
 
Evangelium podle sv. Lukáše

Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: ‘Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,’ řekl si, ‘strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!’ Bůh však mu řekl: ‘Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?’ Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“

Tento týden si připomínáme

Úterý 6. srpna svátek Proměnění Páně
Črtvrtek 8. srpna památka sv. Dominika, kněze
Pátek 9. srpna svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Sobota 10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Ohlášky a jiná sdělení

  • Dnešní sbírka je určena na faru Thámova.
  • V sobotu 24. srpna bude mít v našem kostele v 18:00 koncert skupina HROZEN. Vstupné dobrovolné, všichni jste srdečně zváni.

K zamyšlení

Kolikrát jsme svědky či přímo aktéry majetkových sporů v rodinách, které přerostly v nespravedlnost a následně v nenávist, zničené vztahy na zbytek života. Jak snadno se zboří to nejcennější za cenu zdánlivé výhry. Ježíš se do těchto sporů nenechá zatáhnout. Co znamená být bohatý před Bohem? Jak odpověď na tuto otázku vypadá v našem vlastním životě? (zdroj víra.cz)

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.