Ohlášky

16. neděle v mezidobí

21. července 2019

1. čtení: Gn 18,1-10a
Odpověď k žalmu: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
2. čtení: Kol 1,24-28
Evangelium: Lk 10,38-42
 
Evangelium podle sv. Lukáše

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“

Tento týden si připomínáme

Pondělí 22. července svátek sv. Marie Magdalény
Úterý 23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Čtvrtek 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola
Pátek 26. července památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Sobota 27. července památka sv. Gorazda a druhů

Ohlášky a jiná sdělení

  • P. Jaroslav Vracovský srdečně děkuje za dar misii v Mongolsku – viz dopis.
  • Zároveň nám poslal z Mongolska čaj, který je k dispozici na stolku u vchodu kostela.

K zamyšlení

V nadsázce by se dali lidé rozdělit na Marty a Marie – ty, kteří se pro samou pomoc druhým nikdy nezastaví, a sami tak místo života živoří, a ty, kteří rozvíjejí krásný život, ale bezohledně přehlížejí nouzi jiných. Ježíš odkazuje na Mariinu volbu, ale nezapomeňme, že svoji výtku říká Martě, nikoli Marii! Úryvek nemluví o tom, co řekl Marii. Je však stále aktuální výzvou: Opravdu svět, naše rodina, blízcí… potřebují tolik naší námahy, péče a starostí, že nemáme vůbec čas zastavit se a naslouchat Bohu? A co by Ježíš řekl Marii? (zdroj víra.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.