Ohlášky

Slavnost Nejsvětější Trojice

16. června 2019

 
1. čtení: Př 8,22-31
Odpověď k žalmu: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
2. čtení: Řím 5,1-5

Evangelium: Jan 16,12-15

Evangelium podle sv. Jana

Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

Tento týden si připomínáme

Čtvrtek 20.6. Slavnost Těla a Krve Páně
Pátek 21.6. Památka sv. Aloise Gonzaga, řeholníka

Ohlášky a jiná sdělení

  • V úterý v 19.30 v kostele - v horní místnosti - Večer chval.
  • Ve čtvrtek o slavnosti Božího Těla bude mše sv. pro celou Plzeň u dominikánů, na Jiráskově náměstí. Pozor v našem kostele mše sv. na Boží Tělo nebude!
  • Otec biskup nás vybízí k misijní činnosti. Z naší farnosti máme misionáře působícího v Mongolsku P. Jaroslava Vracovského SDB. Rádi bychom proto využili této příležitosti a přispěli sbírkou na jejich působení. Sbírka proběhne v neděli 23. 06., u vstupu do kostela umístíme kasičku na tento úmysl. Náš společný dar bude následně předán.
  • V neděli 09. 06., na slavnost Ducha sv., otec biskup zveřejnil své rozhodnutí o jmenování P. Jakuba Holíka generálním vikářem pro plzeňskou diecézi od 1. 9. 2019. Jeho životopis a jeho první reakce naleznete na webových stránkách Biskupství plzeňského. Otec biskup prosí, abyste P. Jakuba zahrnuli do svých modliteb.
  • Na faře Thámova zůstanou po rozebrání střechy dřevěné trámy a latě. Kdo byste měl o ně zájem, obraťte se na P. Bogdana.

K zamyšlení

Často se opakuje, že člověk nedokáže proniknout tajemství Boha. Není však třeba chtít všemu rozumět, jako by Bůh byl nějaký stroj. Bůh je především živý, a tak lze nahlédnout jeho život tak, jak vypráví evangelia. Bůh se dává. Nejen člověku, ale především jednotlivé osoby uvnitř Boha se vzájemně činí šťastnými – darují se jedna druhé. Bůh Otec není tatínkem Ježíšovi v lidském pojetí, ale je tím, kdo miluje první. Kristus není Syn ve smyslu potomka, ale je tím, kdo odpovídá na Otcovu lásku. Duch svatý není nějaký jiný potomek Boha Otce, ale je samotnou láskou Otce a Syna. Do tohoto společenství nás Bůh pozval.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.